ZESPÓŁ KANCELARII ADWOKACKIEJ

 

Jakość usług świadczonych przez Kancelarię jest wynikiem wysokich kwalifikacji merytorycznych naszych prawników. Zespół Kancelarii to wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa. Prawnicy Kancelarii cechują się doskonałą znajomością mechanizmów rynkowych, co pozwala im na znalezienie optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów.

Kliknij poniżej, aby rozwinąć.

+Adwokat Magdalena Chróścielewska (Ziębaczewska)
mch_fotoUkończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Postępowania Administracyjnego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Pawła Tarno pracy magisterskiej. Praca magisterska zatytułowana „Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy” obroniona została z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a następnie zdała egzamin adwokacki. Od 2008 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, najpierw pod nazwą Kancelaria Adwokacka M&Z Adwokat Magdalena Ziębaczewska. Obecnie pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chróścielewska (Ziębaczewska). Specjalizuje się w prawie

- cywilnym,

- rodzinnym i opiekuńczym,

- spadkowym,

- gospodarczym,

- pracy,

- karcie nauczyciela,

– autorskim,

- odszkodowawczym oraz zadośćuczynieniach.

+Adwokat Wawrzyniec Chróścielewski
wch_foto Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Prawa Karnego, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Indeckiego pracę magisterską. Praca magisterska zatytułowana „Obrona konieczna” obroniona została z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję asystenta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu postępowania administracyjnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Skierniewicach. Rozpoczął również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i zdał egzamin adwokacki. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Wawrzyniec Chróścielewski. Specjalizuje się w prawie:

- karnym,

- karnym gospodarczym, karne gospodarcze

- wykroczeń,

- karnym skarbowym,

- dotyczącym narkotyków, (narkotyki), narkotyków narkotyki adwokat łódź

- cywilnym,

- gospodarczym,

- pracy,

- ruchu drogowego,

- odszkodowawczym (odszkodowania).

+Aplikant Adwokacki Monika Kitscha-Kwasiborska
monikaAplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2007 roku. Pracę magisterską zatytułowaną „Wypadek komunikacyjny – art. 177 k.k.” obroniła w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ na ocenę bardzo dobrą. W latach 2007-2011 zajmowała stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łodzi, początkowo w Wydziale Grodzkim, a następnie w Sekcji Egzekucyjnej Wydziału Cywilnego. Od 2011 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy ORA w Łodzi. Interesuje się szeroko rozumianym prawem:

- karnym,

- wykroczeń,

- karnym skarbowym,

- karnym dot. nieletnich,

- karnym wykonawczym,

- pracy,

- cywilnym,

- rodzinnym i opiekuńczym.

+Aplikant Adwokacki Maciej Organiściak
maciej_fotoAplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 r. ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronił pracę pt. „Uproszczone formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne” w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na ocenę bardzo dobrą. W 2008 r. ukończył studia licencjackie na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronił pracę pt. „Wartość rynkowa w umowie sprzedaży” w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na ocenę bardzo dobrą. Biegle włada językiem angielskim. Jego zainteresowania to szeroko rozumiane prawo:

- cywilne,

- nieruchomości,

- własności mieszkaniowej,

- gospodarcze,

- podatkowe,

- prawo autorskie z nastawieniem na problematykę związaną z nowoczesnymi technologiami.

+Aplikant Adwokacki Mateusz Ziębaczewski
zdjęcie mateuszAplikant adwokacki przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronił pracę magisterską pt: „Prawne aspekty zasady swobody umów” na ocenę bardzo dobrą. Interesuje się ekonomicznymi aspektami prawa oraz szeroko rozumianym prawem:

- cywilnym,

- egzekucyjnym,

- spadkowym,

- dotyczącym odpowiedzialności cywilnej państwa,

- odszkodowawczym,

- gospodarczym,

- spółek,

- administracyjnym,

oraz praktycznymi aspektami heurystyki, hermeneutyki i wykładni prawa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

Klienci znaleźli nas poprzez frazę, która została dodana automatycznie:

  • aplikant adwokacki łódź